Smluvní podmínky:

“The Unlocker – Úniková hra Kladno” dále jen The Unlocker označuje fyzickou osobu: Daniel Kalaš, IČO: 04991397, se sídlem Ústecká 3043, Kladno 272 01, Česká republika.
Klienti se účastní služeb nabízených The Unlocker na svou vlastní odpovědnost. The Unlocker není odpovědný za žádnou přímou, nepřímou, náhodnou, speciální ani následnou škodu, újmu na zdraví nebo škodu na majetku spojenou s účastí na hře nebo s využíváním služeb a prostorů The Unlocker. Tímto se tedy vzdáváte možnosti žalovat The Unlocker, osoby jednající jejím jménem či její zaměstnance za škody jakéhokoliv druhu, vycházející nebo jakýmkoliv způsobem spojené s výše uvedeným.
The Unlocker nedovoluje vstup hráčům pod vlivem alkoholu, drog nebo jiných omamných a psychotropních látek, a to nejen do prostor hry, ale i budovy. Agresivním účastníkům i účastníkům s předměty připomínající zbraně nebude umožněn vstup do budovy. Zaměstnanci si vyhrazují právo odmítnout účastníkům vstup do hry na základě výše uvedených důvodů, a to bez nabídnutí náhradního termínu, či jiné kompenzace.
The Unlocker si dále vyhrazuje právo zrušit rezervaci služeb kdykoli před zahájením poskytování jednaných služeb z technických nebo provozních důvodů.

Provozní řád:

Do herních místností není dovoleno nosit žádné nářadí nebo jakékoliv jiné předměty.
Děti do 15-ti let mohou hrát pouze v doprovodu dospělé osoby.
Děti do 3 let NEmohou hrát vůbec.
Kouření v celé budově je přísně zakázáno!
Pořizování jakýchkoliv audiovizuálních záznamů je přísně zakázáno!
Za nevhodné chování a neuposlechnutí pokynů obsluhy můžete být vykázáni bez nároku na refundaci!

 

Správce osobních údajů:

Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace, případně kombinace více informací, které lze využít k identifikování konkrétní fyzické osoby (např. jméno a příjmení, e-mail, IČO, lokace nebo IP adresa).
Správcem osobních údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) je:
Daniel Kalaš se sídlem Ústecká 3043, 272 01 Kladno
IČO: 87924048
Kontaktní e-mail: info(zavinac)theunlocker.cz
(dále jen „Správce“)
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 Doba uchovávání údajů:

v případě dotazu nebo poptávky po dobu 1 roku
v případě probíhající spolupráce po dobu trvání spolupráce nebo smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem
v případě ukončené spolupráce po dobu 10 let od ukončení spolupráce nebo smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem
v případě souhlasu – dokud neodvoláte Váš přímý souhlas ke konkrétnímu účelu zpracování (maximálně však po dobu 5 let)

 

Důvody zpracování osobních údajů:

plnění smlouvy mezi Vámi a Správcem – např. vyřízení dotazu nebo rezervace (dále jen “Plnění smlouvy”)
oprávněný zájem Správce - např. analýza návštěvnosti nebo používání analytických cookies (dále jen “Oprávněný zájem”)
plnění zákonné povinnosti – např. vedení účetnictví
Váš výslovný, svobodný a konkrétní souhlas se zpracováním osobních údajů, který můžete kdykoliv odvolat

 Přehled zpracovávaných osobních údajů:

DůvodÚčelÚdajeZdroj údajůPříjemci (zpracovatelé)
Plnění smlouvy Vyřízení rezervace (poptávky) Jméno, e-mail, případně další sdělené osobní a kontaktní údaje E-mail, rezervační formulář Subdodavatelé, e-mailové služby, cloudová úložiště
Plnění smlouvy Vedení účetnictví Fakturační údaje klientů Klientská komunikace, faktury a pracovní smlouvy Subdodavatelé, e-mailové služby, cloudová úložiště
Oprávněný zájem Klientská péče a podpora, zasílání obchodních sdělení Kontaktní údaje klientů Klientská komunikace Subdodavatelé, e-mailové služby, cloudová úložiště
Oprávněný zájem Analýza návštěvnosti, odhalování chyb serveru, prevence podvodů a útoků Identifikátory uživatelů, IP adresy Pohyb uživatele na webu, zobrazení chybové stránky Google Analytics, hostingové služby

 

Používání cookies:


Tento web ke svému provozu využívá technologii cookies. Cookies jsou malé soubory, který Váš prohlížeč čte nebo ukládá na Vašem koncovém zařízení (počítači, mobilu). Díky cookies je web schopen zapamatovat si Vaše volby nebo třeba obsah nákupního košíku.

 

Podle účelu dělíme cookies do kategorií:

Nezbytně nutné cookies – udržují relaci se serverem a jsou nutné třeba pro přihlašování
Funkční cookies – obsahují vaše volby a preference (třeba jazyk nebo nákupní košík)
Analytické a výkonnostní cookies – slouží například pro sledování návštěvnosti webu
Marketingové cookies – jsou využívány třeba sociálními sítěmi nebo cílenou reklamou
Informace o používaných cookies, kromě nezbytných a funkčních:

 

Kategorie cookiesSlužba a odkaz na více informací
Analytické a výkonnostní cookies Google Analytics

 

Doba platnosti cookies je maximálně 2 roky.

Zakázat nebo omezit používání cookies můžete změnou nastavení vašeho prohlížeče, avšak některé funkce webu pak nemusí fungovat správně. Nastavení cookies se u jednotlivých prohlížečů může lišit.

 

Vaše práva:

Pomocí výše uvedeného kontaktního emailu můžete uplatnit:
právo na výpis svých osobním údajům dle čl. 15 GDPR
právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR
právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
právo odvolat souhlas se zpracováním údajů
Pokud nebudete s řešením Vaší žádosti spokojeni, můžete také podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Závěrečná ustanovení:


Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
S těmito podmínkami souhlasíte při kontaktování Správce pomocí jeho e-mailové adresy nebo kontaktního formuláře.
Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi zveřejní na tomto webu a zároveň ji zašle na Váš email, který jste mu poskytli.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 25. 5. 2018.

 

Smluvní podmínky a zpracování osobních údajů

© 2018 created by websession.cz